SVENSKA       SUOMEKSI
 
STARTSIDA             FÖRBEHANDLING             LACKERING             REFERENS             BILDGALLERI             KONTAKT            
 


VARFÖR PULVERLACKERING


- Pulverlackering är miljövänligt och ger lång livslängd

Pulverfärg ger de behandlade produkterna längre livslängd. Pulverlack, till skillnad från våtlackering, fäster runt hörn och eventuella skarpa kanter rundas naturligt. Ur miljösynvinkel är pulverlackering mycket mindre miljöförstörande än traditionell lackering.

- Pulverlackering är enkelt och ger ett snyggt resultat


Pulvret appliceras torrt utan lösningsmedel genom elektrostat teknik.
Man sprutar med en speciell pistol som laddar upp färgpartiklarna så att dessa är plusladdade och föremålet som ska målas är jordat (minus). Färgpartiklarna söker sig till en jordad plats och fäster. Den elektriska laddningen ger på så sätt en spänningsdifferens mellan produkten och pulverpartiklarna. Pulverfärgen fördelas då jämnt och exakt över hela den produktyta som ska lackeras. Efteråt härdas den pulverfärgde produkten  i 160-200 grader i olika tidslängder beroende på tjocklek och pulvret smälter då fast i underlaget.

 Så fort produkten har svalnat så är den klar att hanteras.

- Pulverlackering är slitstark och motståndskraftig

Pulverfärg ger en styrka och hårdhet som gör den pulverlackerade produkten väldigt slitstark. Pulverlackeringen gör den motståndskraftig mot kemiska och mekaniska påfrestningar
och ger en starkare yta än lösningsmedelsbaserade färger. I pulverfärg har man tagit bort lösningsmedlen och härdare så att det bara består av pigment och bindmedel (till största delen av epoxi eller polyester eller en blandning av dessa). Pulverfärger kan erhållas i olika utseende och egenskaper likaså vad det gäller kulör och glans.

Det finns få begränsningar och pulverfärgens egenskaper kan anpassas för den färdiglackerade produktens användningsområde.