SVENSKA       SUOMEKSI
 
STARTSIDA             FÖRBEHANDLING             LACKERING             REFERENS             BILDGALLERI             KONTAKT            
 


FÖRBEHANDLING            


Powderline erbjuder förbehandling med både stålkuleblästring och Bonderite CC-40

- Stålkuleblästring:

Blästringen utförs i ett utrymme på 7000mm x 4500mm x 3000mm (höjd)

Stålkulorna återanvänds och dammpartiklar separeras från systemet.

 


- Bonderite CC-40:


Bonderite CC-40 ger ett utmärkt underlag för målning. Bonderite CC-40 ökar vidhäftningsförmågan hos underlaget och ger ett jämnare ytskikt samt ökar hållbarheten. Vid skador i färgskiktet motverkas underkorrosion.
Bonderite appliceras i en 3-stegstvätt.

Bonderite lämpar sig utmärkt på stål, zink och aluminiumytor. Ur miljöpersepktiv är Bonderite ett utmärkt alternativ eftersom den är helt fosfatfri.


Godsstorleken som kan förbehandlas i 3-stegstvätten är 7500mm x 1800mm x 1200mm